Maailma konstitutsioonid eesti keelde tõlkinud Koit Laineste

Maailma konstitutsioonid

Konstitutsioonid

e-mail: koit@koit.pri.ee
telefon: 53 978 307
2014 © Koit Laineste

Web by Papilion

TERE TULEMAST!

Maailma konstitutsioonide veebilehelt leiate minu, st. Koit Laineste ja teiste, kui ta nimi-nimed olid raamatus ära toodud, poolt eesti keelde tõlgitud erinevate riikide põhiseaduseid. Sama lugu on riigiteaduse, sotsioloogiaga, majandusalaste jm riigiga seonduvate artiklitega. Muud tekstid on peamiselt pärit vanematest ensüklopeediatest. Allikad on tihti erinevatel põhjustel märkimata ja minu märkused, millistest ei suutnud hoiduda, on tavaliselt topeltsulgudes.  Varsti hakkan lisama F. Martensi XV kd traktaatide kogu köiteid, kuid need on toimetamata. Üles pandud õpiku tekstid põhinevad eelmainitud traktaatidel.

Vasakus menüüs olen toonud välja neli kontinenti (Austraalia leiate Aasia alt) ja riigid alakategooriatena.
Paremal on üldised teemad, mis ei ole seotud konkreetse riigiga. Peamiselt kasulikku lugemist riigiteadust või sotsioloogiat õppivale tudengile.
Iga riigi alt leiate teemad sarnaselt lahterdatuna nagu lehe paremas tulbas.

UUDISED

juuli 2015 – Lisasin Poola Vabariigi 1921.a. konstitutsiooni.

19.juuli 2014 – Täiendatud teksti:
Glossaarium V ja Aktsia ja aktsiaühing 1890

 

Lisatud hiljuti jm

Vene-Austria lepingud, käsitleva mat. juures.(05.08.18)

Novembritorm
Pühaduse solvamine
Mustlased 1903

Rahvusvaheline õigus. F. Martens. Loengud 1904

Rahvusvaheline oigus II osa F. Martens

Rahvusvahelise õiguse õpiku materjali tähestikuline loend

Rahvusvahelist õigust käsitlev kirjandus

 

Kolhoosidest ja sovhoosidest jm., on pikemalt Eesti Vabariigi all

24.veebruaril Ukraina põhiseadus 2004

Käsitlevas materjalis:
25.04.15 Lisatud 10 uut teksti aatomirelvast, 1959.a.

Aatomirelva füüsikalis-tehnilised alused-59-1-14 lk.

SOTSIOLOOGIA KS

 

Sotsioloogia rubriigis on ikka aktuaalne: “Mis on emigratsioon 1904”

Viimased artiklid: RSS voog

Valgevene-V-Konstitutsioon
Automobiil
Võlaõigus 1898

Dokument tähtis