Maailma konstitutsioonid eesti keelde tõlkinud Koit Laineste

Maailma konstitutsioonid

Konstitutsioonid

e-mail: koit@koit.pri.ee
telefon: 53 978 307
2014 © Koit Laineste

Web by Papilion

Eesti

Valige teema

Kultuur

Õppematerjalid jm

ENSV jm

Põllumajandus jm

Aasta keskmine töötajate arv kolhoosides-sovh
Elektrienergia kasutamine põllumajanduses 1950-69
Kolhooside sovh ja teiste osatähtsus k ja k tootm
Kolhooside sovh jne loomade osatähtsus loomade üldarvust 1950-69
Kolhooside sovh kaubatoodangu osatähtsus 1960-1968
Kolhooside sovh osat riikl kokkuostus
Kolhooside sovh tood osat loom kasv saad kogut kõigis maj kat
Kultuur-elukondlike kaupade müük elanikkonnale koop kaub kaudu 1955-69
Liha piima munade kogut keskm aastas
Liha piim munad kogutoodangu kasvutempo kõigis maj kat
Loomade ja lindude arv 1940-1969
Loomakasvatuse produktiivsus 1940-1969
Loomakasvatussaaduste kogutoodang 1940-1969
Mehhanisaatorite arv põllumajanduslikes kolhoosides ja sovhoosides
Otsene töökulu põhiliste saaduste toot 1960-68
Otsene töökulu sovhoosides 1960-68
Põhiliste tööstuskaupade ostmine Eesti NSV kolhoosnike majapidamiste poolt keskmiselt ühe perekon
Põhiliste-pk-kogusaak-saagikus-1951-69
Põhiliste põll saad toot ENSV-s iga elaniku kohta 1940-69
Põhiliste põllukultuuride kogusaak ja saagikus kõigis majanditekategooriates
Põllukultuuride külvipind
Põllukultuuride külvipind kõigis majandikategooriates
Põllumajanduse kogutoodangu kasvutempo kõigis majanditekategooriates
Põllumajanduse energ võim 1939-69
Põllumajanduse kogutoodangu kasvutempo kolhoosides
Põllumajanduse toodangu juurdekasv keskmiselt aastas
Põllumajanduse varust min väet 1939-69.a.
Põllumajanduslike kolhooside põhinäitajad 1950-69
Põllumajanduslike sovh põhinäitajad 1960-69
Põllumajandussaaduste riiklik kokkuost 1950-69
Põllumajandussaaduste riiklik kokkuost kolhoosidest keskm aastas
Rahvatarbekaupade müük elanikkonnale 1950-1969
Riiklike org kolh kap mah 1946-1969
Sovhooside ja kolhooside arv 1950-69
Teravilja, kartuli, köögivilja kogu tood kasvutempo
Toidukaupade tarbimine Eesti NSV-s keskmiselt ühe inimese kohta aastas 1955-68
Toidukaupade tarbimine ENSV kolhoosnike majap 1955-69
Traktorid kombainid veoautod 1939-69
Tööjõud ja töötasu 1950-69
Tööviljakuse kasv kolh sovh 1960-69.a.
Sissejuhatuseks
Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Statistika Keskvalitsus

Tartu raj.asutused kolhoosid sovhoosid 1966

Kolhooside-kogutulu-Tart-r-1966
Kolhooside põhitegevusest saadud kogutulu jaotamise struktuur
Kogutoodangu omahinna pl täitmine Tartu-r ettev 1966
Haigestumine
Heinte t Tartu raj. sovh 1966
Heinte t Tartu raj kolhoosides 1966
Hübriidkaalika t Tartu raj. kolh 1966.a.
Hübriidkaalika t Tartu raj. sovh 1966
Jaemüügiettevõtete statistika 1966
Jaemüügiplaani täitm Tartu r 1966.a.
Kartul-köögiv-lina-müük-Tartu-r-kolh-1966
Kartul köögiv lina müük Tartu r sovh 1966
Kartul t Tartu raj. kolh 1966
Kartul t Tartu raj. sovh 1966
Kaubandus kasumi pl täitm 1966
Lammaste lindude arv Tartu raj. kolh 1966.a.
Lammaste lindude arv Tartu raj. sovh 1966.a.
Liha sovh Tartu raj. 1966
Liha-Tartu raj. kolhoosid 1966
Liha Tartu raj. sovh 1966
Munade ja linnuliha toot Tartu raj. kolh 1966
Munad linnuliha Tartu raj. sovh 1966
Munad Tartu raj. kolh sovh 1966
Piima tootmine Tartu raj. kolhoosides 1966.a.
Piim Tartu raj. kolh 1966
Piim Tartu raj. sovh 1966
Punase Risti Seltsi Tartu raj. org.
Põhivahendite kasut efek Tartu raj. sovh 1966
Saaduste real kasum rentaablus Tartur raj. kolh 1966
Saaduste real kasum rentablus Tartu raj. sovh 1966
Sealiha tootmine Tartu r kolhoosides 1966
Sealiha tootmine Tartu raj. sovh 1966
Sigade arv Tartu raj. kolhoosides 1966
Sigade arv Tartu raj. sovh 1966
Tartu rajooni põllumajandustöötajate sotsialistlikud kohustused 1967
Tartu rajooni majandite sotsialistlikud kohustused 1967
Tartu raj sovh sots kohust 1967
Tartu raj. kogutoodang kolh 1966.a.
Tartu raj. kolh külvipinna struktuur 1966
Tartu raj. kolh põhivahendite kasutefektiivsus 1966
Tartu raj. sovh kogutoodangu maksumus rublades 1966.a.
Tartu raj. sovh kogutulu 1966.a.
Tartu raj. sovh külvipinna strukt 1966
Tartu raj. sovh põhivahendite kasut efekt 1966.a.
Tartu raj. tööst tähts toodete plaani täitm 1966.a.
Tartu Tööstusettevõtete kogu tood pl Tartu raj. 1966
Teravili müük riigile Tartu raj. kolhoosid
Teravili Tartu raj. kolh 1966
Teravili Tartu raj. sovh 1966
Teravili Tartu raj. sovh 1966 tootmine
Tervishoiuvõrgu areng
Traktorite ja komb kasut Tartu raj. kolh 1966.a.
Traktorite kombainide kasut Tartu raj. sovh 1966
Tööstuse plaani täitm 1966.a.
Töötajate arv töötasu Tartu raj. Sovh 1966
Töötajate arv töötasu tööviljakus Tartu raj. kolh 1966.a.
Tööviljakuse pl täitmine Tartu raj. 1966.a.
Veiseliha tootmine Tartu raj. kolhoosid 1966
Veiseliha tootmine Tartu raj. sovhoosid 1966
Veiste arv Tartu raj. kolhoosides 1966
Veiste arv Tartu raj. sovhoosides 1966
Veoautode kasut Tartu raj. kolh 1966 a-
Veoautode kasut Tartu raj. sovh 1966
Tiitelleht 1966

Maaelu 1979 jm

ENS edukamad ja edutumad majandid 1979
ENSV loomakasvatuse üldnäitajad 1979
ENSV maamajandite finantsnäiajadt 1979
ENSV põllumajanduse finantsnäitajad-1979
Loomakasvatusest 1979
Loomakasvatuse üldandmed
Lüpsikari 1979
Maakasutus ja põllukultuuride saagikus 1979
Maakasutus ja saagikus ENSV 1979
Majandamise rentaabluses ENSV 1979.a.
Majanduse effektiivsus Aianduse PV majandeis
Piima Liha Müük riigile 1971-79
Piim Valguta Rõngu 76-79
Põllumajandussaaduste kogutoodang ENSV
Põllumajandussaaduste realiseerimise rentaablus ENSV 1979
Rõngu sovh koht ENSV 299 maj hulgas 1979
Tartu raj majandite finantsmajandus 1979
Väetised omahind masinapargi kasutus ENSV-s 1979

Maaelu 1971-75

Aasta-kogutoodang Tartu raj. põl-maj 1971-75
Aktiivi õpet Tartu raj. 1974-1975
Edasijõudmine Tartu raj. koolides 1970-74
Ehitustegevus Tartu raj. 1971-75
EKP Tartu Rajoonikomitee büroodel arutatud põhiküsimused 1974
EKP Tartu Rajoonikomitee pleenumil arutatud küsimusi 1974
Kartuli külvipind Tartu raj. maj 1971-75
Kartuli müük riigile Tartu raj. maj 1971-75
Kartuli saagikus Tartu raj. maj 1971-75
Kogutoodangu kasvutempo Tartu raj. maj 1971-75
Komsomoli alg org sekretärid 1971-1975
Komsomoliorganisatsioonide strukt 1971-1975
Kuu keskmine töötasu Tartu raj. ettevõtetes 1971-1975.a.
Külvipinna strukt Tartu raj. maj 1971-75.a.
Lehmade arv Tartu raj. maj 1971-75
Liha müük riigile Tartu raj. maj 1971-75
Maaparandus Tartu raj. maade kasutus 1975
Majandusharidusõpe 1970-1975.õ.a.
Mehhanisaatorid Tartu raj 1971-75.a.
Mineraalväetiste kasut Tartu raj. maj 1971-75.a.
Mitmeaastaste põldheinte saagikus Tartu raj. maj 1971-75
NLKP ridade kasv Tartu raj. ettevõtetes 1971-75
Orgaaniliste väet kasutamine Tartu raj. maj 1971-75
Parteiharidussüsteemi propagandistid 1970-1975
Parteiharidussüsteemis õppijaid 1970-1975
Partei-ja komsomoli poliitringe Tartu-raj. 1970-1975
Partei kasv Tartu raj. kolh sovh 1971-75
Parteiliste karistuste arv Tartu raj 1971-75
Parteiorganisatsioonide
Peamised part karistuste põhjused EKP Tartu Rajoonikomitee büroo 1972-75
Piima liha tootmine 100 ha 1971-75
Piima müük riigile Tartu raj. maj 1971-75
Piima saadud lehma kohta Tartu raj. maj 1971-75.a.
Põhiliste loomakasvatussaaduste toot 1970-75
Põllumajanduskultuuride kogutoodang Tartu raj. 1971-75
Põllumajanduskultuuride üldkülvipind Tartu raj. 1971-75
Põllumaj toodang ühe raj. el kohta 1971-75
Põllum põhinäitajad Tartu raj. maj 1971-75
Rahvakontrolligruppide ja postide arv 1975
Rahvaülikoolides kuulajaid Tartu raj. 1970-ja-74.õ.a.
Sotsialistlik võistlus Tartu raj. 1970-75
Sots võistl Tartu raj. Tööst Amet Ühingu 1970-1975
Sündinud vasikaid 100 lehma mullika kohta 1971-75
Tartu raj kommunistide paigutus toot-h 1970-74
Tartu rajooni parteiorganisatsiooni koosseis 1
Tartu raj. üldhariduslike k peda haridus 1975.a.
Tartu raj. haridusega spets majandites 1975
Tartu raj. kaubandus 1971-75.a.
Tartu raj. klubide töötajate arv 1970-1975
Tartu raj. kom org koosseis 1975
Tartu raj. kvalit märgiga tööst tood 1970-1974
Tartu raj. külanõukogude saadikud 1975
Tartu raj. lasteasutustes kohtade arv 1971-75
Tartu r lasteasutuste tööt haridus 1971-1975
Tartu raj. laste haaratus eelkooli 1971-ja-1975.a.
Tartu raj. maj toodang osakaal põl saad riigile varumisel 1971-75
Tartu raj. part.org.strukt.1971-1975
Tartu raj. part alg org arv 1971-1975
Tartu raj. Punase Risti Selts 1970-1975
Tartu raj. spordi personal 1970-75
Tartu raj. tööstettev realis plaani täitm tuh rbl 1971-1975
Tartu raj. tööst tood tuh rbl 1971-1975
Tartu raj. tööviljakuse plaani täitm rbl 1971-75
Teravilja ja kaunvilja saagikus Tartu raj. maj 1971-75
Teravilja külvipind Tartu raj. maj 1971-75
Teravilja müük riigile Tartu raj. maj 1971-75
Toodangu müük Tartu raj. 1971-75.a.
Toodangu omahind Tartu r põl maj 1971-75
Traktorid jne Tartu raj. 1971-1975.a.
Töötajate üldarv Tartu raj. põl maj 1971-74
Veiste arv Tartu raj. maj 1971-75
Viisaastakuplaanide täitmine põhilise põllumajanduse toodangu liikide osas
Viisaastaku plaani täitmine
Õpilaste arv Tartu raj. üldharid 1970-1975.õ.a.
Ühing Teadus Tartu raj. lektorid 1971-75
Üldhariduslike koolide juhtiv kaader 1970 ja 1973-1975
Üleliidulise Leiutajate ja Ratsionaliseerijate Ühingu alg org Tartu 1971-75
ÜLKNÜ liikmete kasv Tartu raj. 1971-1975
Statistilised materjalid tiitell.

Koolikord jm

Tihemetsa-ST-kodukord-1976
Rõngu 8-kl. kooli sisekorraeeskiri

ENSV Sport jm

Kehakultuur Tartu raj. 1970-75

ENSV põllumajandus 1981 jm

1981 ENSV põllum stat
1981 ENSV põllum fin. näit.
ENSV sovh ja kolh. põhinäit. 1981
ENSV põllumajanduse põhinäitajad 1981
ENSV põllumaj. 1981 põhinäitajad
ENSV põllumajndustegevuse 1981
ENSV põllumaj näit 1981
Kahjumiga töötavad ENSV majandid 1981
Maakasutus ja saagikus ENSV 1981
Majandamise rentaablus ENSV põllumajanduses 1981
Põllumajanduse rentaablusest 1981

Sovhoosid kolhoosid jm

Hektarisaagid Tartu rajoonis 1967-75
Taimekasvatus Tartu raj. 1967-75
Valga rajooni majandid 1974
Valguta kolh kartuli müük (kohustuslik)1972
Piimatootmise rentaablusest 1964-66
Majandid Tartu rajoonis 1969
1981 ENSV loomak üldand Rõngu
Tartu raj. majandite taimekasvatuse tulemused 1977
Tartu rajoon 1977 kultuuride saagikus
Rõngu sovh-1976-1978
Rõngu sovh kogutoodangud 1976
Teedla sovhoos-palgad-73

Valguta kolhoos, Tartu raj. statistika 1949-1975jm

Valguta kolhoosi tootmisnäitajatest-1949-1958
Mõnda töötasudest Valguta kolhoosis 1960
IX Viisaastaku tulemused Valguta kolhoosis
IX viisaastaku töötulemused Valgutas 1971-75
Kasum ja rentaablus
Külvipinnad ja ha-saagid Valguta kolh.-1962-1975
Loomade arv ja saaduste tootmine Valgutas 1966
Loomade arvud ja loomühikud Valgutas IX viisaastakul
Noor-ja nuumveisekasvatuse näitajad Valguta kolh.-1970-1975
Noorveisekasvatus Valguta kolhoosis
Riigile müük
Seakasvatus Valguta kolhoosis
Seakasvatuse töötulemustest Valgutas
Söötade kasutamine loomakasvatuses 1965
Söötade kasutamineValguta kolh. loomakasvatuses-1965-75.a.
Söötade kasutamise analüüs lüpsikarjale-1965-1969
Taimekasvatussaduste ts omahind Valguta kolhoosis-1970-1975
Toodangu omahinnad Valguta kolh-1965-75
Toodetud piima lautade kaupa 1971-75
Tootmise rentaablusest Valgutas-1968-
Valguta kolh. kogutoodang-1962-1975
Valguta kolh. töötulemused loomakasvatuses- IX viisaastakul
Valguta kolh.kaubatoodangu rentaablus-1968-1975.a.
Valguta kolhoosi finantsidest 1970-1975
Valguta kolhoosi koht Tartu rajooni kolhooside hulgas sü tootmisel 1967
Valguta kolhoosi lüpsikarja töötulemustest-1970-75
Valguta kolhoosi maakasutus ha-1962-75.a.
Valguta kolhoosi näitajad 1964-1973
Valguta kolhoosi rahalised vahendid
Valguta kolhoosi tootmisnäitajad-1966-73.a.
Valguta kolhoosi tootmisnäitajad-1970-75
Valguta kolhoosi töötulemuste näitajad
VIII ja IX viisaastak Valguta kolhoosis-1966-1975(Tegelik tulemus)
Piima väljalüps Valguta kolh-lehma kohta-1972-1975
Piima väljalüpsid Valguta kolh-kuude lõikes-1967-75.a.
Piimakarja tootmisnäitajad
1962-toodang
Valguta kolh-1969.a.arvud-statistika
Valguta polder-64-14
Valguta poldri saagid 1969-81
Valguta kolhoos pidi maksma 1974
Valguta kolhoos

Õppematerjalid jm

Eesti NSV hümn 1945
Eesti NSV hümn 1977

Õppematerjalid jm

Õppematerjalid jm

Õppematerjalid jm

Käsitlev materjal

Õppematerjalid-glosaariumid jm

Glossaarium V
Glosside kogu

Õppematerjalid jm

Õppematerjalid jm

Kodanlik õhukaitse- I osa I pt.
Iosa-IVpt-keemilised ründeained-EU
Õhusõda I osa V peatükk (66lk)
Keemiliste ründeainete omadused 1-V-VII
Kodanlik ÕK korraldus riikides-41-lk
Moondamine ja pimendamine II-VI-I
Keemialuure E. Umbla.
Kollektiivne kaitse.
Kaitse keemiarünnaku eest.

12. märts 1935 jm

Statistilised andmed aegade lõikes(EV)
1935. a. ajakirja sisuk
Aastakirja tiitelleht
Eesti kroonika 1934-1935
Eesti rahvuse eesmärke
Eesti sai jagu tööpuudusest 1935
Elame suurt külvi
Kuidas ehitame oma riiki
Naine ja rahvuslik kodu
Nimi rahvusterviku tunnuseks
Pealinna eestluse juubeliaasta
Põllumajandus kosumas-35
Riiklik ja rahvuslik kasvatus 1935.a
Saavutusi hariduse ja kultuuri põllult 1935
Sihte rahva organiseerimistöös 1935
Töörohke aasta kohtuministeeriumis
Tõus majanduses-35
Ülesehitav töö riigikaitse alal 1935
Usuelu uutel radadel – 1935
Vabu mõttemõlgutusi riigikorrast-35
Vaimse eneseteostuse poole-35
Välispoliitiline aastabilanss 1934-5
8.detsember
Avar kultuuriline areng
Edasitungi aasta
Edusamme põllumajanduses
Eesti majandus tõusu teel
Eesti nime võidukäik
Eesti rahva kutsumusest
K.Pätsi valitsuse ülesehitav töö
Kirikuelus aastaga suur samm edasi
Kultuurikusimused aukohal
Miks vajame Rahvuskogu
Naise osa praeguses ülesehitustöös
Oleme valmis enesekaitseks
Organiseeritud naiste sihte ja püüdeid
Poliitilised ideed meie põhiseadustes
Rahvuskogu ülesanded
Riigivanema otsus 1936
Riigivanem K.Pätsi läkitus 1936
Seltskonna isetegevus elustub


]

Seltsid jm

Õppematerjalid artiklid jm

Eduard Kahkra kirjatööd.
Rahvusvaheline revolutsionääride abi org

Fotod

Maatööd jm